Brale, još nas ima

Zateklo nas je to novo vreme u koje smo s toliko žara pohrlili. S poražavajućom je lakoćom napravilo jaz među generacijama jedne iste porodice. Baš jer smo mu mi dali „vetar u leđa“, doček...

Jesu li vas stigle četrdesete?

Većina razgovora zapodenutih u čekaonicama svede se na potanko prestresanje dijagnoza, svojevrstan monolog, jer ste vi (uvek) onaj drugi koji samo klima glavom. Ne mora da sluša. Ni da se pravi da ...